[ Start ] Summering ] Våra sponsorer ] Stadsgårdens Vänner ] Stadgar ] Styrelse ] Medlem ] Stadsgårdsarkitekten rekomenderar ] Bilder från Stadsgården ] Tunnelbaneförslag ] Danvikslösen ] Slussen ] En kedja ] Remisssvar ]

 

                             Våra sponsorer                                   Bli medlem                            Din åsikt på chatten

För framtiden i tid

 

 

Se film på Youtube

Stadsgården

 

Kortfattad projektbeskrivning av Lars Liedegren

Projektet har funnits i mina tankar under en längre tid mycket tack vare att jag ofta passerar förbi. Jag har förvånats över att hela kajen är näst intill avstängd med taxfree-zoner, ramper till färjorna och containeruppställningar. Dessutom finns en starkt trafikerad led mot Nacka/Värmdö med buller och avgaser för de boende på söder och i Gamla stan. Det svarta berget förstärker den dystra känslan. Båtarna känns helt felplacerade och underminerar den underbara utsikten samtidigt som de spyr ut avgaser och sotar ner runt Fjällgatan och Mosebacke. Varför accepterar vi dessa fula kolosser mitt i vår vackra stad? Flera av rederierna går dessutom med förlust trots dessa långa karavaner av trafikanter som ibland med livet som insats passerar utmed trafikleden. Tycker verkligen vi Stockholmare att det tillför staden något positivt? Vi har redan Frihamnen som är en mycket bättre lokalisering speciellt för en stor del av passagerarna som kommer från platser utanför Stockholm!

När jag tänkt igenom alla negativa sidor av Stadsgårdskajen orkade jag inte ta till mig mer utan började istället skissa på lite olika idéer. Många idéer hamnade i papperskorgen innan jag såg ljuset i ”tunneln”. Jag började då med att däcka över trafikleden och skapade en tunnel, c:a 12 meter hög och lika bred som dagens trafikled, för att sedan trassera hus över den täckta trafikleden. Husen når inte högre upp än till den övre kanten av berget för att inte störa den befintliga bebyggelsen och den enastående utsikten. Husen är placerade med ca 15-meters mellanrum. Mellanrummet fungerar som en lutande gränd med terrasserade trädgårdar (söders hängande trädgårdar). Broar med vatten skapar bäckar som rinner under broarna och samlas upp längst ner i vackra fontäner.

Trädgårdarna belyses indirekt av en fantastisk vy som kommer inifrån stan. Var tredje gränd ska ha en diagonalt gående hiss till varje plan och hela vägen upp till bergskammen. En hiss som fungerar för både boende och turister. Terrasshusen börjar vid Coop huset, går fram emot Stockholm Hamns kontorsbyggand och fortsätter sedan mot London viadukten och Fåfängan ända fram till infartsleden Danvikstull. Husen är planerade för sex våningar samt en nedre botten som ska användas till affärslokaler. Antalet hus blir 52 med sju lägenheter på varje plan, alla handikappanpassade med sjöutsikt och balkonger. Den övre delen av varje huskropp är lämplig som ”Penthouse” våning eller restaurang/galleri

Enligt skissförslaget ska det också ingå tre spektakulära höghus om vardera 20 våningar på betong konstruktioner öster om Ersta sjukhem. Varje våningsplan vrids olika för att ge en fantasifull design och förbättrad utsikt. På denna uppbyggda platå får man en milsvid utsikt i alla väderstreck.

Längs hela Stadsgårdskajen skapas på det nedersta planet bland annat en shoppinggalleria. Den c:a tre km långa kajen blir full av butiker, caféer, konstgallerier och restauranger. Kajen delas upp i två gångar, den ena nedsänkt nära vattnet och den andra fungerar som promenadstråk. I vattnet lägger man pontoner med jämna mellanrum och bryggor för mindre fartyg på yttersidorna. Innanför finns det plats för gästande motor- och segelbåtar men även en marina för de boende. Idag finns knappast någon gästhamn för småbåtar i Stockholms innerstad

Förslaget med Stadsgården har växt fram genom samtal med ett stort antal personer som har gedigna kontakter och kunskaper om Yachtmarknaden på kontinenten. Idag är marknaden för såväl utländska som inhemska Yachter på besök i Stockholms skärgård minimal. Bra hamnplatser, bra infrastruktur och en hög servicegrad är förutsättningar för att kunna öka besöksfrekvensen och leva upp till epitetet Nordens Venedig.

Det andra stråket ska vara inglasat för att kunna fungera som promenadstråk året runt med skjutbara glaspartier som kan öppnas under soliga sommardagar. Från kryssningsfartyg som gästar Stockholm och ankrar upp i strömmen kan man gå i land på Stadsgårdens pontoner och snabbt nå shoppingområdet

Innanför butikerna mot trafiktunneln finns det plats för Stockholms längsta och största parkeringshus, tre km långt och i två plan. Vid ett möte med Stockholms driftschef Lena Carlsson fick vi höra, ”får du igenom Stadsgårdsprojektet har du löst ett jätteproblem för hela Stockholms city”! Hon nämnde bland annat problemen med alla turistbussar som parkeras runt slottet och på broar överallt i stan. Trots att Stockholm är känt som Nordens Venedig använder vi inte vattnet som färdväg inne i stan på samma sätt som i Venedig. Med den här lösningen kan man lämna bilen, ta färjan till Nybroplan, Hammarby sjöstad och Djurgården eller åka buss och tunnelbana från Slussen.

På den övre delen av berget där terrasshusens tak slutar skapas fantastiska utsiktspunkter med ett promenadstråk lika långt som kajen – tre km. Hit upp är det lätt att komma med de c:a 20  diagonala hissarna  eller via trappor och rulltrappor på vissa strategiska platser.

Den redan berömda Fjällgatan finns kvar intakt och nu tillkommer de s.k.” Penthousen” som  kan vara  restauranger och caféer.

Det har länge pratats om ett Designmuseum. Telefonplan och Blaiseholmen har varit på tapeten! Stockholms hamn har ett gammalt kulturskyddat magasin som i dag har ett  mindre attraktivt läge men i det här projektet blir miljön helt perfekt. En utställningshall inglasad på baksidan av huset formas över den tänkta trafiktunneln. En stor utställningsyta skapas för svenska företag, designers, arkitekter och konstnärer och Sveriges bästa marknadsplats för  design, form och kultur bildas!

 

Det bästa till sist – Operahuset - som reser sig spektakulärt som en snäcka ur vattnet! Operahuset ska placeras där Vikingterminalen ligger idag. Snäckan reser sig 80 meter över land beklädd med ärgad koppar och delad med glaspartier i mitten. Den organiska formen skiljer sig från den övriga stilen på terrasshusen som mer går i funkis stil.

 

Om ”Snäckan” genomförs som på skisserna kommer Stockholm att positionera sig på världskartan. Innermåtten på ”Snäckan” blir 150*130 meter och ger plats för fyra scener. Den största med utskjutbar scen mot vattnet har öppningsbar front, tar 6 000 personer och kan med extra läktare utökas med 3 000 personer. De tre mindre scenerna har plats för mellan 1 000 och 1600 personer. Utan extra läktare kan operahuset ta emot totalt 9 600 gäster samtidigt. Arenan kan även användas för stora kongresser. Sedan den tilltänkta kongresshallen vid Centralstationen inte blev av saknar Stockholm en sådan.

Lager för scendekor, rekvisita, kontor, loger och scen teknik samt parkering för VIP gäster finns under byggnaden. Till operahuset kommer man med båt, buss eller med bil till det stora parkeringshuset. I planen ingår även en intern spårvagn som går ifrån Slussen till Operahuset med flera stopp på vägen. Spårvagnen är ständigt i rörelse precis som på många flygplatser och man hoppar på och av där det passar.

Redan idag flera hotell i närheten (Scandic, Reisen Grand Hotell m fl.) och det är en förutsättning för denna typ av arena! 

I planen ingår givetvis annan viktig service som husläkare, dagis, lekytor och servicehem, men även SPA och Gym möjligheter.

 

Start | Summering | Våra sponsorer | Stadsgårdens Vänner | Stadgar | Styrelse | Medlem | Stadsgårdsarkitekten rekomenderar | Bilder från Stadsgården | Tunnelbaneförslag | Danvikslösen | Slussen | En kedja | Remisssvar